Hjem

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening

for

Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

Svinninge

Lokalhistoriske Arkiv >>

 

Hovedgaden 59

4520 Svinninge

Tlf.: 61 16 38 79

 

E-mail:

svinningelokalarkiv@live.dk

 

www.svinningelokalhistorie.dk

 

Arkivleder: Trine Dester

 

Formand: Jørgen Jensen

 

Åbent: Onsdag kl. 14-17

samt efter aftale.

Lukket i juli og mellem jul og nytår.

 

To ukendte ejendomme - nogen

forslag

Det nye arrangementsprogram foreligger nu. Se under arrangementer.

 

Generalforsamlingen er onsdag d. 29. marts på salen i biblioteket. Dagsorden kan ses under Generalforsamling.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20, viser foreningen en film om Lammefjorden produceret af Dige- og Pumpelaget.

Til denne afdeling er alle velkomne.

 

 

Sylvest Jensens luftfotos

Arkivet vil gerne gøre reklame for en spændende hjemmeside fra Det kongelige Bibliotek.

Det drejer sig om luftfotos, som nu også kan ses fra vores område.

Man kan selv gå ind og skrive nøjagtige oplysninger om enkelte ejendomme, hvis man har sådanne.

Adressen er:

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/danmarksetfraluften.html