Hjem

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening

for

Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

 

Har du husket at betale dit kontingent?

Ellers kan det nås endnu på

Reg. nr. 4398 kontonr. 3556168636

eller man kan betale på arkivet onsdag mellem 14-17.

Kontingentet er stadig 75 kr. per person/120 kr. pr par

Arkivet har modtaget nogle spændende erindringer fra egnen.

Det drejer sig om Thorvald Hansens erindringer om sine forældre fra Kundby, Niels Peter Pedersens om Viekær i Sandby, som bl.a. fortæller om Lammefjordens udtørring og hvad det medførte af forandringer for folk og fæ og Niels Bondes fra Mosegården i Gislinge. Her fortælles om snevintre, jul, slagtning, markarbejde m.m. og en lille smule om besættelsen.

Disse vil snart kunne læses i vores erindringssamling her på siden.

 

Thorvald Hansen var meget glad for at spille dilettant.

Niels Peter Pedersen var bror til landbrugsminister, Kristjan Pedersen, og var gift med det første kvindelige medlem af amtsrådet, Hansigne Pedersen, som også ses på billedet. De boede først på Viekær i Sandby, siden Drusebjergvej 9.

Svinninge

Lokalhistoriske Arkiv >>

 

Hovedgaden 59

4520 Svinninge

Tlf.: 61 16 38 79

 

E-mail:

svinningelokalarkiv@live.dk

 

www.svinningelokalhistorie.dk

 

Arkivleder: Trine Dester

 

Formand: Jørgen Jensen

 

Åbent: Onsdag kl. 14-17

samt efter aftale.

Lukket i juli og mellem jul og nytår.

 

To ukendte ejendomme - nogen

forslag

Sylvest Jensens luftfotos

Arkivet vil gerne gøre reklame for en spændende hjemmeside fra Det kongelige Bibliotek.

Det drejer sig om luftfotos, som nu også kan ses fra vores område.

Man kan selv gå ind og skrive nøjagtige oplysninger om enkelte ejendomme, hvis man har sådanne.

Adressen er:

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/danmarksetfraluften.html