Hjem

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening

for

Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

Svinninge

Lokalhistoriske Arkiv >>

 

Hovedgaden 59

4520 Svinninge

Tlf.: 50298444

 

E-mail:

svinningelokalarkiv@live.dk

 

www.svinningelokalhistorie.dk

 

Arkivleder: Trine Dester

 

Formand: Jørgen Jensen

 

Åbent: Onsdag kl. 14-17

samt efter aftale.

Lukket i juli og mellem jul og nytår.

 

Indkørslen til den gamle sognefogedgård på Byvej i Gislinge.

OBS! Vi har desværre været nødt til at skifte telefonnummer. Det nye nummer er:

 

50298444

Der er stadig nogle få eksemplarer af årskalenderen tilbage, som kan fås ved henvendelse til arkivet:

I år er emnet: Hverdag og fest, og her kan man se en række dejlige billeder spændende fra tøjvask gennem tiden, hyggestunder, kæledyr, hønsehold og meget mere.

Den koster også i år 60 kr.

Petrea Svendsen får sig en snak med nabokonen Amalie på Kildevej. Svinninge 1944

Helga Andreasen med datteren Ingelise i zinkbaljen i gården til Hovedgaden 50, 1954

Sylvest Jensens luftfotos

Arkivet vil gerne gøre reklame for en spændende hjemmeside fra Det kongelige Bibliotek.

Det drejer sig om luftfotos, som nu også kan ses fra vores område.

Man kan selv gå ind og skrive nøjagtige oplysninger om enkelte ejendomme, hvis man har sådanne.

Adressen er:

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/danmarksetfraluften.html