Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening
for
Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

 

    

 

 

 

 

Tilbage til forside

 

Generalforsamling 2009.

 

Bestyrelsens beretning 2008, Lokalhistorisk Forening, Svinninge.

 

Det går mod forår og lysere tider, vi har også lidt lysere tider her i foreningen, hvad mener jeg med dette, jo i år har vi ikke kæmpet på samme måde for at få vores tilskud, fra kommunen, vi har dog aftalt, at vi får vores tilskud kvartalsvis.

 

Tidligt i 2008 blev Svinninge Rådhus sat til salg, vi var i den forbindelse bekymret for Weitemeyers Kilde, som siden 1977 har stået bag Rådhuset, hvad skulle der ske med området og i høj grad med Kilden.

 

I udbudsmaterialet stod heldigvis, at kommunen ville tage sig af flytning af Kilden hvis det blev aktuelt, så vi drøftede hvor Weitemeyers Kilde kunne stå i fremtiden, helst et sted ved Strandvejen, hvor den oprindelig havde stået, der kom omtale i Venstrebladet, og en dag ringede en af køberne Benny Jørgensen til mig, han fortalte at Kilden meget gerne måtte blive stående, den kan fint passes ind i det haveanlæg, der skal laves bag Rådhuset til beboerne og gæster i huset, området er også åbent for offentligheden.

 

Sidst i maj havde vi i samarbejde med Gunner Andersen en aften åbent hus i det lokale skolemuseum, på Svinninge Skole, det blev noget af et tilløbsstykke, mange kikkede indenfor og så hvad Gunner har samlet, det er imponerende, og man mindedes de dage da man havde sin skolegang på Svinninge skole.

 

I september 2008 var forhenværende murermester Poul Rasmussen Hørve i Arkivet og fortalte om sin barndom i Torslunde og Kundby, et arrangement der havde stor interesse, mange havde fundet vej til salen på biblioteket for at høre Poul berette om sin barndom i Torslunde og Kundby.

 

I november 2008 havde vi et arrangement sammen med Tornved Lokalhistoriske arkiv, det var mag. art. i historie Martin Bork, der fortalte om retssager i den almindelige befolknings liv i gamle dage, retssagerne kan fortælle meget mere end det, der står i protokollen, ved at læse mellem linjerne åbner der sig en meget større mulighed for at forstå det samfund, parterne var en del af, sagde Martin Bork.

 

Der har i det sidste år også været travlt med at scanne og registrere billeder, et arbejde der stadig prioriteres højt i bestyrelsen, og jeg vil i den forbindelse rette en stor tak til vores frivillige medarbejdere i arkivet Irene, Solveig og Bodil, der skal også lyde en stor tak til Vita, som klipper i avisen til Arkivet.

 

En stor tak til bestyrelsen, for arbejdet i det forløbne år, også en stor tak for den gode stemning, der altid er når vi er samlet, til sidst en stor tak til dig Trine, der tros din snart høje alder stadigvæk gør en fornem indsats i vores lille forening.

 

 

Jørgen Jensen, formand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svinninge Lokalhistoriskearkiv