Niels Peter Pedersen

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening

for

Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

Niels Peter Pedersen levede fra 1862-1941,hele sit liv i Sandby.

Niels Peter P. var gift med Danmarks første kvindelige kommunalpolitiker, Hansigne Pedersen.

De tilhørte et frisindet bondemiljø med stærk tilknytning

til Det Radikale Venstre og begge engagerede sig som hele

slægten dybt i sognets politiske liv.

Hans bror var landbrugsminister Kristjan Pedersen,

som var en drivende kraft bag jordlovene af 1919.