Foreningen

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening

for

Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

Bestyrelse for Lokalhistoriske Forening,

valgt på generalforsamlingen den 30.marts 2016

 

Formand

Jørgen Jensen

7236 6150

E-mail.:jjens@holb.dk

 

Næstformand

Gunnar Andersen

Tlf.: 5926 5487

E-mail.:gea@mail.dk

Sekretær og arkivleder

Trine Dester

Tlf.: 6116 3879

E-mail.: svinningelokalarkiv@live.dk

 

Kasserer

Lind Holmegaard

5926 4306

e-mail: klholmegaard@c.dk

Bestyrelsesmedlem

Carsten Iversen

Tlf.: 5926 5178

E-mail.: carsten.iversen@dlgmail.dk

Bestyrelsesmedlem

Kaare Grodal

Tlf.: 40763110

E-mail: kkg@grodal.dk

Bestyrelsessuppleanter

Jørgen Rosendal Jensen

Lis Larsen

Bilagskontrollanter:

Lulu Andersen

Bodil Halvorsen

Suppleant: Erik Jørgensen

 

Medlemskab af foreningen koster årligt 75 kr for enkeltpersoner og 120 kr. for par

og indmeldelse kan ske ved henvendelse til arkivet eller til kassereren. Foreningens kontonr. er

 

 

Reg. nr. 4398 kontonr. 3556168636