Foreningen

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening

for

Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

Bestyrelse for Lokalhistoriske Forening,

valgt på generalforsamlingen den 30.marts 2016

 

Formand

Jørgen Jensen

Tlf.: 42168024

janejorgen@hotmail.com

 

Næstformand

Gunnar Andersen

Tlf.: 5926 5487

gea@mail.dk

Sekretær og arkivleder

Trine Dester

Tlf.: 6116 3879

svinningelokalarkiv@live.dk

 

Kasserer

Lind Holmegaard

5926 4306

klholmegaard@c.dk

Bestyrelsesmedlem

Carsten Iversen

Tlf.: 5926 5178 carsteniversen07@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kaare Grodal

Tlf.: 40763110

kkg@grodal.dk

Bestyrelsessuppleanter

Jørgen Rosendal Jensen

Lis Larsen

Bilagskontrollanter:

Lulu Andersen

Bodil Halvorsen

Suppleant: Erik Jørgensen

 

Medlemskab af foreningen koster årligt 75 kr for enkeltpersoner og 120 kr. for par

og indmeldelse kan ske ved henvendelse til arkivet eller til kassereren. Foreningens kontonr. er

 

 

Reg. nr. 4398 kontonr. 3556168636