Generalforsamling

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening

for

Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretninger for årene

 

2016

 

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag d. 29. marts kl. 19.30 i salen på Svinninge Bibliotek.

Dagsorden iflg. vedtægter:

1.Valg af dirigent

Carsten Iversen valgtes.

 

2.Bestyrelsens beretning

Se vedhæftede

 

3.Regnskab og budget

Godkendt.

 

4.Kontingent

Forbliver 75 kr. pr. person/120 kr. pr. par

 

5.Indkomne forslag

Ingen.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

På valg er Carsten Iversen, Kaare Grodal, Gunnar Andersen.

Alle blev genvalgt.

Suppleanter Jørgen Rosendal og Lis Larsen blev genvalgt.

 

7. Valg af bilagskontrollanter og suppleant for disse:

Lulu Andersen og Bodil Halvorsen genvalgt.

Suppleant: Erik Jørgensen blev genvalgt.

 

8. Evt.

 

 

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en øl/vand.

 

 

Kl. ca. 20, så vi en film om Lammefjorden produceret af Lammefjordens Dige– og Pumpelag:

Fra vand til land og Fjordens frugter. I alt ca. 50 minutter.

 

Ref. Trine