Hjem

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv og Forening

for

Svinninge, Hjembæk, Kundby og Gislinge sogne

 

 

Svinninge

Lokalhistoriske Arkiv >>

 

Hovedgaden 59

4520 Svinninge

Tlf.: 50298444

 

E-mail:

svinningelokalarkiv@live.dk

 

www.svinningelokalhistorie.dk

 

Arkivleder: Trine Dester

 

Formand: Jørgen Jensen

 

Åbent: Onsdag kl. 14-17

samt efter aftale.

Lukket i juli og mellem jul og nytår.

 

Søndersø ved Vognserup om foråret. Omkring 1990

OBS! Vi har desværre været nødt til at skifte telefonnummer. Det nye nummer er:

 

50298444

Generalforsamlingen i Svinninge Lokalhistoriske Forening er i år onsdag d. 21. marts kl. 19.30. Efter generalforsamlingen vil vi vise billeder fra Svinninge Hovedgade, hvortil rettelser, oplysninger m.m. er vil blive værdsat.

Til den sidste afdeling er alle velkomne.

Arkivet vil gerne gøre reklame for en spændende hjemmeside fra Det kongelige Bibliotek.

Det drejer sig om luftfotos, som nu også kan ses fra vores område.

Man kan selv gå ind og skrive nøjagtige oplysninger om enkelte ejendomme, hvis man har sådanne.

Adressen er:

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/danmarksetfraluften.html

 

 

Sylvest Jensens luftfotos