Kontakt

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv. Arkivleder Trine Dester

Hovedgaden 59, 4520 Svinninge

tlf. 51922725

mail:

Lokalarkivet holder åbent onsdag 14 – 17

Selv om vi hedder Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv, dækker vi alle de fire sogne i den gamle Svinninge Kommune: Gislinge, Hjembæk, Kundby og Svinninge.

Foreningens formål er at styrke interessen for lokalhistorien i den gamle kommune. Dette gøres ved at indsamle arkivalier og fotos fra lokalområdet og ved at afholde arrangementer af lokalhistorisk interesse.

Jørgen Hass har udgivet en bog: Kommunitetet i Svinninges matrikel. Den handler om matriklerne 5 -16 i Svinninge, som i 1812 blev solgt som arvefæste af Kommunitetet, og deres vej til selveje. Bogen er på 209 sider og koster 200 kr. Kan ses på arkivet og købes ved henvendelse til Jørgen ()

Jørgen har netop udgivet bogen om Arnakkegård (157 sider) den kan også ses på arkivet og købes hos Jørgen for 200 kr.

Bønderne 1-5 Film fra Hjembæk 

Igennem tiden er der rigtig mange, der har spurgt her på Svinninge Lokalhistoriske Arkiv, om man kunne låne de film, der i sin tid blev vist i fjernsynet, som omhandlede flere bønder og gårde i Hjembæk. 

Det har hidtil ikke kunnet lade sig gøre p.g.a. ophavsretsproblemer, men nu er der sket det glædelige, at man kan se dem på Dansk Kulturarvs hjemmeside! Følg linket: 

https://www.danskkulturarv.dk/find/b%C3%B8nderne/fra-dr-med-video-sorteret-efter-nyt-paa-dka/ 

Filmene vil i hvert fald ligge der til årsskiftet.  

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer!