Kontakt

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv. Arkivleder Trine Dester

Hovedgaden 59, 4520 Svinninge

tlf. 51922725

mail:

Selv om vi hedder Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv, dækker vi alle de fire sogne i den gamle Svinninge Kommune: Gislinge, Hjembæk, Kundby og Svinninge.

Foreningens formål er at styrke interessen for lokalhistorien i den gamle kommune. Dette gøres ved at indsamle arkivalier og fotos fra lokalområdet og ved at afholde arrangementer af lokalhistorisk interesse.

Nb –  Nb – Nb – Nb – Nb – Nb – Nb – Nb – Nb – Nb – Nb – Nb

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv har brug for frivillige, der vil være med til at tyde de gamle dokumenter, som bl.a. findes i Skøde- og Panteprotokollerne og de gamle matrikler. Eller til at tyde gamle folketællinger og kirkebøger

Dokumenterne findes primært på nettet, så man kan sidde hjemme ved sin egen computer og læse dem.

Men man opdager hurtigt, at man får brug for en ven til at hjælpe med tydningen af både skrift, ord og begreber.

Vi vil derfor gerne invitere dig til at være ”ven”. Vi har taget udgangspunkt i er spørgsmål, der blev rejst ved vores besøg på Svinningegård: Hvor lå gården inden de nuværende bygninger blev opført i 1850-erne?

Hvis du er i tvivl om opgaven art kan du teste dig på: Arkivalieronline, Realregistre, skøde- og panteprotokoller, Holbæk amt, Merløse og Tuse Herreder, 2. række, Svinninge.

Hvis du stadig godt kunne tænke dig et ”venskab” så kontakt Jørgen Hass på mail

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv

Jørgen Hass