Bestyrelsens beretning 2021

.

28-03-2022.

Bestyrelsens beretning, 2021, Svinninge Lokalhistoriske Forening.

Året 2021 blev lidt mere normalt, Trine har arbejdet normalt, vi frivillige begyndte sidst i februar, og har herefter arbejdet normalt, og nu er der helt normale tilstande på Arkivet igen.

I 2021 blev generalforsamlingen udsat til den 1. juni, mod normalt i januar kvartal, også på grund af corona.

Vores økonomi har i 2021 har været normal, vi har fået tilskud fra kommunen helt som aftalt, og godt for det.

Tirsdag den 22. juni var vi 20 personer fra foreningen, på besøg på Svinningegården.

Ejeren Simon Hansen-Nord, fortalte om gårdens historie og det nutidige landbrug og de problemer, der er ved at få så stort et foretagende til at løbe rundt.

Mandag den 25. oktober, var vi på besøg på kartoffelcentralen ”Strandlyst” i Gislinge, som er et gammelt familieforetagende på Lammefjorden. Vi hørte om stedets historie og om, hvilke aktiviteter, der foregår på og omkring stedet. Kaj Andersen, som lige havde haft 60 års jubilæum som ejer og medejer fortalte om kartoffelcentralens arbejdsopgaver nu og før i tiden.

Lørdag den 13. november, arkivernes dag, havde Arkivet åbent fra 13.00 til 15.00, der kom nogle medlemmer, som ved samme lejlighed købte en af vores lokalhistoriske kalendere.

Trine har også i år lavet vores populære lokalhistoriske kalender, som næsten er udsolgt, også Weitemeyers Kilde har Trine lavet, og det er udsendt til samtlige medlemmer.

Sidst men ikke mindst vil jeg her takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, og en stor tak til vores frivillige som også har ydet en god hjælp på Arkivet i årets løb.

Og sidst men ikke mindst vil jeg her takke dig Trine, som har arbejdet med stor lyst, og hjulpet os frivillige når vi flere gange om dagen havde brug for det.

 

Jørgen Jensen

formand.