Bestyrelsens beretning 2021

Bestyrelsens beretning 2021, Svinninge Lokalhistoriske Forening.

Et usædvanligt år for vores arkiv og forening, vi har holdt vores første bestyrelsesmøde den 21. april, der besluttede vi at afholde vores årlige generalforsamling den 3. juni, vi har senere ændret datoen til den 1. juni, så nu er vi samlet, igen i år på et usædvanligt tidspunkt.

På trods af coronanedlukningen har Trine arbejdet onsdag formiddag siden midten af januar på arkivet, Irene, Solveig og jeg selv har mødt de sidste 2 måneder, Trine har under hele nedlukningen svaret på mails, som der heldigvis har været virkelig mange af.

Vedrørende økonomi, er vores tilskud fra kommunen kommet som planlagt, godt nok for det.

Trine har, med ejeren på Svinningegården, aftalt at vi skal ud og se på gården, den 22. juni kl. 18.30, og der er endnu ledige pladser for medlemmer.

Trine har også i år lavet vores populære kalender, som er udsolgt, samt Weitemeyers Kilde, som er udsendt til samtlige medlemmer.

Sidst men ikke mindst vil jeg her takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, og en stor tak til vores frivillige, som på trods af nedlukningen, har arbejdet når det har været muligt, og sidst men ikke mindst vil jeg her takke Trine, som også i år har arbejdet på arkivet, når det har været muligt.

Jørgen Jensen

formand.