Månedens Billede

N.V.E’s hovedbygning  med hovedgaden i forgrunden, 1950-erne